Oreste
Pasquali

Urodził się w okolicach miasta Brescia w 1942 r., ukończył studia magisterskie z zakresu ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie, ma dwoje dzieci. Przez pierwszych dziesięć lat kariery zawodowej był pośrednikiem nieruchomości, a następnie założył własną firmę zajmującą się pośrednictwem nieruchomości i pośrednictwem finansowym.
W 1986 r. zakłada Tecnocasa Franchising i tym samym tworzy pierwszy we Włoszech model organizacyjny agencji nieruchomości oparty na franczyzie.

W kolejnych dziesięcioleciach rozbudowuje i wzmacnia siec agencji pośrednictwa nieruchomości, opracowuje liczne dodatkowy usługi (szkolenia, narzędzie informatyczne, reklama, doradztwo) przeznaczone dla osób z baraży, a także tworzy kolejne przedsiębiorstwa związane z biznesem nieruchomości.
W ten sposób powstaje struktura organizacyjna złożona z licznych spółek na czele których stoi Tecnocasa Holding Spa.
Obecnie, Oreste Pasquali pełni następujące funkcje:
Prezes Zarządu Tecnocasa Holding SpA
Członek Zarządu Tecnocasa Franchising SpA
Członek Zarządu Tecnocasa Advisory Group SpA
Członek Zarządu La Ducale SpA
Nie łatwo jest streścić w kilki zdaniach 4 dekad pracy zawodowej, zarządzania i bycia przedsiębiorcom, niemniej fragmenty jego wystąpień wygłaszanych na dorocznych krajowych Kongresach Grupy Tecnocasa, często przed ponad 10 tysiącami współpracowników i afilatów, są odzwierciedleniem jego nadzwyczajnej osobowości i niespotykanego wizjonerstwa.
 • Di cosa hanno davvero bisogno i nostri giovani?

  30° Convegno Nazionale Tecnocasa, maggio 2022

  Nessuno ha la sfera di cristallo. Però una cosa è certa: non possiamo decidere gli eventi, ma possiamo scegliere come affrontarli. In questo scenario, noi scegliamo di impegnarci come sempre, passo dopo passo, giorno dopo giorno. Sapendo che le sfide si vincono solo con la trasparenza, l’onestà, alti livelli di professionalità, collaboratori di qualità sempre più preparati e pronti a costruire con noi il futuro di questa azienda. Uomini e donne che credono nei propri sogni e s’impegnano per realizzarli con determinazione.
 • Come sarà il domani?

  30° Convegno Nazionale Tecnocasa, maggio 2022

  Cosa possiamo fare noi per aiutare queste nuove generazioni a trovare il loro posto nel mondo? Vedo qui tanti ragazzi e ragazze che hanno voglia di fare, di crescere, di costruirsi una carriera e diventare un esempio per chi li circonda. Quello che noi del Gruppo possiamo dare loro, è la possibilità di mettersi in gioco. Le nuove generazioni hanno un grande potenziale, conoscenze e dimestichezza con la tecnologia, ma hanno bisogno di qualcuno che offra loro l’opportunità di osare, di farsi avanti e di intraprendere un percorso serio e concreto di lavoro. Bene, mi piacerebbe che i nostri giovani, uscissero da qui convinti che le loro scelte di oggi possono fare la differenza nei nostri settori, che il merito viene premiato e che l’impegno e la dedizione non sono mai sprecati. A voi giovani non manca la voglia di fare, non mancano le capacità. In questo Gruppo siete nel posto giusto e avete l’opportunità di intraprendere un percorso che vi darà grandi soddisfazioni.
 • 30 lat minęło

  25° Krajowy Kongres Tecnocasa, maj 2016 – trzydziestolecie Tecnocasa

  W 1986 r., kiedy wprowadzaliśmy formuł franczyzy nie spodziewaliśmy się, że zajdziemy tak daleko.
  Byliśmy trochę pionierami i mieliśmy bardzo mało narzędzi.
  Niemniej wiedzieliśmy co jest dla nas najważniejsze. Najważniejszy był zawsze klient. (…) Od 19986 r. wiele rzeczy uległo zmianie, zmieniliśmy się my, zmienił się świat. Nie zmieniły się natomiast nasze główne zasady: przyzwoitość i przejrzystość w relacjach z klientem, ale też w relacjach z naszymi współpracownikami, których musimy wspierać w ich karierze zawodowej.
 • Nasze zasady

  20° Krajowy Kongres Tecnocasa, maj 2011

  Nasze zasady są proste i wiążą się z codzienną pracą i relacjami z klientami i kolegami z pracy. (…) Owszem, są proste, ale sprawdzają się zawsze, na wszystkich rynkach, wczorajszych, dzisiejszych, jutrzejszych. Pozwalają nam działać spokojnie i w sposób zrównoważony, nakazują szacunek dla innych, dyscyplinę i zaangażowanie, a także docenianie współpracowników, którzy razem z nami realizują ten piękny, projekt, oparty na wspólnych wartościach. (…) Powyższe zasady są fundamentem Grupy. Dają nam poczucie godności i pozwalają by nasza marka był pozytywnie postrzegana na rynku.
 • Poczucie odpowiedzialności społecznej

  19° Krajowy Kongres Tecnocasa, maj 2010

  Klienci stali się bardziej wymagający, uważni i oszczędni, oczekują więcej innowacji, przejrzystości i odpowiedzialności. W dzisiejszych czasach firmy nie są oceniane wyłącznie po wynikach finansowych, ale też po ich postawie moralnej. Pamiętajmy jednak nasza odpowiedzialność w stosunku do klientami może wynikać z wyrachowania, lecz ma być czymś naturalnym, co wyróżnia naszą Grupę. Musi być wyborem odzwierciedlającym nasz sty życia.
  Niesienie pomocy innym jest podstawą świadczenia usług i nadaje wartość naszemu zawodowi, ponieważ bycie profesjonalistą i dobrym doradcą, jest czymś więcej niż bycie wyłącznie sprawnym sprzedawcą.
 • Wartość kapitału ludzkiegoo

  15° Krajowy Kongres Tecnocasa, maj 2006

  Od zawsze inwestujemy w motywację, szkolenia i karierę naszych młodych współpracowników i od zawsze uważamy, że najważniejszymi wartościami są spójność i przyzwoitość.
  Nadaj będziemy podążać tą drogą. Długowieczne i przyzwoite przedsiębiorstwa to te, które zawracają uwagę na potrzeby na ludzi. My od zawsze stawiamy na nasz kapitał ludzki, starając się tworzyć jak najbardziej przyjazdy klimat pracy. Przyciągamy do siebie, przekonujemy i szkolimy młodych ludzi, co przynosi korzyści i satysfakcję dla wszystkich. Od zawsze traktujemy bardzo serio sytuację naszych współpracowników. Od zawsze stawiamy człowieka na pierwszy miejscu, ponieważ nasi ludzi są prawdziwymi twórcami sukcesu całego przedsiębiorstwa
 • Kultura systemu

  14° Krajowy Kongres Tecnocasa – 2005

  Klienci są naszym największym majątkiem: ich przywiązanie do nas determinuje nasz wzrost i nasz sukces. Musimy być interaktywni, ponieważ działamy w silnie zintegrowanym systemie, pozwalającym na tworzenie synergii, dawanie szans i satysfakcji dla całej Grupy i dla każdego z nas z osobna. Działanie poza systemem, bez świadomości bycia częścią jednego wielkiego organizmu, oznacza marnowanie szans biznesowych. Opracowanie kultury systemu jest dla nas ruchem strategicznym.
 • Przejrzystość przede wszystkim

  13° Krajowy Kongres Tecnocasa, maj 2004

  Prawdziwy leader kształci swoją drużynę, wyznacza drogę, zmienia zwyczaje. To jest nasza odpowiedzialność! Nie możemy ignorować wpływu, jaki nasze działania finansowe i przedsiębiorcze, mają na otoczenie, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z osobami, które powierzają nam swoje oszczędności. Reguły gry muszą być zawsze jasne. Właśnie dlatego muszą nas wyróżniać wartości, przyzwoitość, zaangażowanie i profesjonalizm.
  Praca w naszej Grupie to równocześnie zarządzanie kawałkiem spółki, a to zobowiązuje do zawsze etycznych zachowań. Naszym główmy hasłem musi być przejrzystość, gwarantowana na wszystkich etapach naszego działania
 • Kształcenie młodych współpracowników

  10° Krajowy Kongres Tecnocasa, maj 2001

  Szkoła Tecnocasa pozwoliła nam na wykształceniu wielu młodych ludzi w duchu naszych wartości, przekazując im konkretne kompetencje techniczno-handlowe opracowane w naszej metodzie działania. Gdybyśmy stale nie przekazywali naszych kompetencji nowym pracownikom, stracilibyśmy z czasem naszą tożsamość (…) Jako pierwsi w branży postawiliśmy na młodych ludzi, dając im możliwość rozpoczęcia własnej działalności. Nasze projekty szkoleniowe zależą do tego i mogą być nadal realizowane tylko w oparciu o nowych pracowników (…) Nic byśmy nie zdziałali, gdybyśmy od początki nie poświecili naszej uwagi młodym, wchodzący na drogę rozwoju zawodowego, ludziom.
 • Lojalność i współpraca

  7° Krajowy Kongres Tecnocasa, maj 1998

  Istnieje czynnik, dzięki któremu pojedyncze osoby zaczynają tworzyć razem grupę, a pojedyncze agencje – organizację. Mama na myśli współpracę. Osoby na najwyższych stanowiskach w firmie nie mogą stracić z oczu relacji i wspólnych interesów, które inspirują pozytywne zachowania. Dlatego zawsze cieszę się ogromnie gdy słyszę o lojalności między kolegami, wymianie informacji przekazywaniu sobie „notizi” lub, najnormalniej w świecie, bezinteresownej współpracy miedzy poszczególnymi agencjami. Lojalność i współpraca zawsze były i są najważniejszymi wartościami w naszej sieci.
 • Reputacja ponad wszystko

  5° Krajowy Kongres Tecnocasa, maj 1996

  Tecnocasa jest coraz bardziej na świeczniku. Uniwersytety analizują przypadek naszego przedsiębiorstwa, dziennikarze korzystają z naszych informacji, uczestniczymy w najważniejszych kongresach (…). Nasz obecność na rynku zwiększa się z każdym dniem.
  To korzystny i wspaniały moment, ale jednocześnie bardzo delikatny, ponieważ fakt, że jesteśmy coraz bardziej znani, powoduje, że rosną oczekiwania w stosunku do nas. Nie możemy ani osiąść na laurach, ani być zapatrzeni w samych siebie. Jeśli zależy nam na klientach, musimy zawsze być wiarygodni i godni zaufania. Reputacja jest najważniejszą rzeczą w świecie biznesu. Musimy postępować zgodnie z tym, co mówimy, i musimy być w tym konsekwentni, ponieważ wiarygodność buduje się poprzez powtarzalne poprawne zachowania w stosunku do klientów.
 • Stawić czoła wyzwaniom przyszłości

  5° Krajowy Kongres Tecnocasa, maj 1996

  Stawimy czoła wyzwaniom przyszłości tylko jeśli będziemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie, opierając się na pracy prawdziwych zawodowców w branży i pod warunkiem, że każdy z nas będzie zachowywał się przyzwoicie. Rynek to nie dżungla, gdzie obowiązuje prawo silniejszego. Rynek to jasne zasady i wartości, takie jak odpowiedzialność, szacunek, szczerość, lojalność, i zaangażowanie. To one sprawiają, że nasza praca jest wartościowa i długoterminowa

Kiedy powstała marka Tecnocasa

Logotyp Tecnocasa powstało w 1979 r. w celu wyróżnienia pierwszej agencji pośrednictwa nieruchomości należącej do założyciela marki. Oreste Pasquali wymyślił go osobiście, mając na uwadze stworzenie ponadczasowego logo przywołującego na myśl pojęcie domu. Logotyp składa się ze znaku graficznego (daszek i kulka) i logo Tecnocasa. Siłą logotypu jest jego prostota, ponieważ jest on łatwo rozpoznawalny przez klientów chcących kupić lub sprzedać mieszkanie/dom.

Pomysł graficzny logotypu Tecnocasa

“Wykonanie logotypu Tecnocasa było proste, szybkie i nieco chałupnicze. Poradziłem sobie sam, bez pomocy grafików. Wybrałem zieleń ponieważ moim zdaniem jest to kolor spokoju i zaufania. Termin “Tecno” przywołuje na myśl pojęcie technologii i przygotowania technicznego, a zatem dwóch filarów profesjonalizmu. Od tamtego czasu minęło 30 lat, a mój logotyp, podobnie jak moja firma, rośnie cały czas w siłę”.