GRUPA TECNOCASA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Grupa Tecnocasa zawsze angażowała się w rozwój zrównoważony i zwracała uwagę na potrzeby swoich partnerów biznesowych, łącząc aspekty etyczne ze strategiczną wizją grupy (zgodnie z logiką corporate social responsibility).

Ciągła chęć prowadzenia wszystkich spółek Grypo drogą wartości, zasad i poprawności w relacjach ze współpracownikami i klientami, wynika ze świadomości znaczenia wpływu, jaki ma na środowisko i na społeczeństwo działalność prowadzona przez spółki i sieć franczyzy należącej go Grupy.

Solidarność

Grupa Tecnocasa założyła Fundację MilleSoli Onus, realizując w ten sposób swój humanitarny projekt. Dnia 26 maja 2005 fundacja została wpisana na włoską listę Organizacji Pożytku Publicznego, zaś dnia 21 listopada 2005 r. uzyskała osobowość prawną.
Fundacja MilleSoli działa w Indiach, w kraju gdzie wiele osób żyje w warunkach ekstremalnej biedy i marginalizacji. W szczególności, misją Fundacji jest zaangażowanie z ochronę i pomoc dzieciom pochodzącym z najbiedniejszych warstw społecznych, starając się zapewnić im godne życie codzienne, dach nad głową i podstawowe wykształcenie.

Działalność Fundacji opiera się na poniższych celach: :

  • przywrócenie godności i odbudowa wiary w siebie dzieci objętych pomocą Fundacji;
  • pomoc w powrocie dzieci na łono rodziny, tak gdzie to możliwe;
  • pomoc w rozwoju i edukacji dzieci, organizacja czasu wolnego, pomoc medyczna i szkolna.

Konkretnie, Fundacja zaangażowała się finansowo w budowę i naprawę licznych domów dziecka, ośrodków medycznych i szkół.

Działalność, która początkowo ograniczała się do miasta Mumbai) (w Stanie Marahastra), obecnie jest prowadzona również na innych obszarach wspierając pracę Sióstr Salezjanek.
Grupa Tecnocasa pomogła w budowie i przebudowie 13 domów dziecka w 9 stanach w całych Indiach, w których przebywa obecnie ponad 1200 dzieci.

Zaangażowanie Fundacji nie ogranicza się do wspierania różnych projektów (budowa ośrodków, zapewnienie wynagrodzenia dla nauczycieli i personelu medycznego, a także zapewnienie dachu nad głową i wyżywienia dla dzieci, itp.), lecz ma też na celu tworzenie takich warunków, by każdy z projektów, mógł w przyszłości działać i rozwijać się samodzielnie, dzięki uprawie ziemi i hodowli zwierząt.

Właśnie dlatego, przewidziano, że w pobliżu domów dziecka, powstaną studnie pozwalające na samowystarczalność tychże ośrodków.

Alessadro Caglieris
Przewodniczący Fundacji Alessadro opowiada o swoich doświadczeniach i o tym w jaki sposób powstała Fundacja

Wszystko zaczęło się w 2000 r., po moich licznych doświadczeniach jako wolontariusza w Afryce.

W sierpniu, za pośrednictwem Ojca Colussi, skontaktowałem się z siostrą Aruną i siostra Johanną, która w lipcu, zabrała z ulicy pierwszych pięcioro dzieci, umieszczając je w pomieszczeniu pod schodami szkoły, w której uczyła. 30.metrowe pomieszczenie pod schodami było pierwszym domem siostry Johanny i pierwszych 30 dziewczynek.

Pod koniec sierpnia wróciłem do Włoch z zamiarem kontunuowania mojej misji w Indiach. Przywiozłem ze sobą zdjęcia i historie dziewczynek – w ten sposób rozpoczęła się pomoc kolegów z Grupy Tecnocasa. W latach 2000 – 2004, razem s siostrą Aruną pracowaliśmy nam projektami, być może drobnymi z punktu widzenia finansowego, ale wielkimi z punktu widzenia wartości moralnych. Były to projekty mające na celu zabranie dziewczynek z ulicy, chroniąc je w ten sposób przez wyzyskującą pracą i prostytucją.

W sierpniu 2004 r. zaczęliśmy się zastanawiać nad stworzeniem czegoś bardziej trwałego. Pozwalała na to stała pomoc kolegów z Grupy Tecnocasa. I tal w 2005 r. powstała Fundacja MilleSoli.
Wybraliśmy nazwę MilleSoli ponieważ przywołuje na myśl indyjskie przysłowie mówiąc, że „nad chmurami jest zawsze tysiąc słońc”. Nazwa ta idealnie oddaje nasze intencje darowania każdemu dziecku przyszłości tysiąca słońc.”

www.fondazionemillesolionlus.it