Ochrona lasów

Grupa Tecnocasa wspiera procesy ochrony bioróżnorodności (różnorodność genetyczna gatunków i ich habitatu, naszego sojusznika w walce ze zmianami klimatycznymi) wykorzysująca od lat do druku gazetek z ogłoszeniami, papier producentów UPM zaangażowanych w ochronę bioróżnorodności lasów.
Nasz papier pochodzi z lasów fińskich, gdzie UMP angażuje się w liczne projekty mające na celu zwiększenie bioróżnorodności należących do niej lasów, poprzez selektywną wycinkę pozwalającą do umocnienie habitatu przyjaznego roślinom.
Projekt UPM, obecny w pięciu krajach, gdzie posiada lub zarządza 2,5 milionami hektarów lasów, jest jedyną tego typu inicjatywą, która otrzymała oficjalne wyróżnienia za swoją awangardową działalność na rzecz ochrony lasów.

Oszczędność energetyczna i budynki przyjazne środowisku

Należy wymienić w szczególności zaangażowanie spółki La Ducale S.p.A., która od 2010 r. realizuje projekty z zakresu budownictwa nieruchomości o klasie A oszczędności energetycznej , stosując rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne mające na celu jak największą oszczędność energetyczną oraz pozwalające na realizację budynków przyjaznych środowisku.
Kompleks Habitaria Paullo spółki La Ducale uzyskał, jako pierwszy budynek mieszkalny we Włoszech, międzynarodową certyfikację LEED*, będącą jedną z najlepszych międzynarodowych gwarancji jakości w sprawie budownictwa. Również dwa inne budynki realizowane w Mediolanie w okolicy Romolo i przy Corso Garibaldi i których budowa powinna zakończyć się odpowiednio w 2017 i 2018 r. zostały zaprojektowane w tym samym duchu i z myślą o uzyskaniu tej samej certyfikacji LEED.

Certyfikacja LEED®, skrót od Leadership in Energy and Environmental Design (Awangarda w Projektowaniu Energetycznym i Zrównoważonego Budownictwa) jest dobrowolnym międzynarodowym systemem certyfikacji budynków. Ocenia poziom realizacji z punktu widzenia zrównoważenia środowiska i takich elementów jak lokalizacja i rodzaj terenu przeznaczonego pod inwestycję, zużycie energii i wody rodzaj zastosowanych materiałów, jakość środowiska wewnętrznego, innowacyjność.