Grupa Tecnocasa

Grupa Tecnocasa została założona w 1986 roku jako sieć agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w ramach franchisingu, do których następnie dołączyły agencje pośrednictwa kredytowego. Poprzez tworzenie marek sieciowych (w dziedzinie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i pośrednictwa kredytowego) oraz komplementarnych jednostek biznesowych, Grupa rozwijała się z czasem zarówno pod względem numerycznym, jak i organizacyjnym.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i pośrednicy kredytowi:
franczyzy Grupa Tecnocasa

Grupa Tecnocasa została założona w 1986 roku jako sieć agencji pośrednictwa nieruchomości w zakresie franchisingu, do której dołączyła później sieć pośredników kredytowych.
MARKI KRAJOWYM

Tecnocasa, KIRON

Numery Tecnocasa

Grupa Tecnocasa została założona w 1986 roku jako sieć agencji pośrednictwa nieruchomości w zakresie franchisingu, do której dołączyła później sieć pośredników kredytowych.

30 lat

doświadczenia
na rynku

8.500.000

miesięczne kopie
periodyku

600.000

wnioski
nieruchomości

100.000

oferty nieruchomości
na naszym portalu

2.300

Oddziały

17.000

richieste di immobili industriali

9 nazioni

wnioski o budynki przemysłowe

130

miesięczne kopie periodyku

230.000

wysłano biuletyn

Odpowiedzialność

Poprzez etyczne strategie korporacyjne, Grupa Tecnocasa zawsze dążyła do działania na ścieżce zrównoważonego rozwoju, mając również na uwadze interesy akcjonariuszy (zgodnie z logiką społecznej odpowiedzialności biznesu).

Społeczna odpowiedzialność

LA FONDAZIONE MILLESOLI ONLUS